Reiky je jednou z obľúbených foriem prírodného liečiteľstva, ktoré sa do sveta rozšírilo z Japonska. Nejde o náboženstvo, sektu či vierovyznanie, ale o učenie, ktoré za pomoci univerzálnej energie dokáže človeka vyliečiť. Slovo reiki pochádza z japončiny a skladá sa z dvoch výrazov – „rei“, ktoré označuje vesmír a „ki“, teda energia. V tomto zmysle možno označovať reiki za vesmírnu životodarnú energiu, ktorá prestupuje všetky bytosti a veci. Celý vesmír je tvorený jemnou energiou, z ktorej vzniká hmota vytvárajúca svety, ktorý nás obklopuje. Správny tok tejto energie v našich telách zabezpečuje zdravie, ak sa naruší, je potrebné ju vrátiť alebo posilniť.

Reiky ako terapia
Ako terapiu reiki definoval,  a tak povediac znovuobjavil v 19. storočí doktor Mikao Usui. Ovplyvnený kresťanskou vierou v Ježiša a jeho zázračné uzdravovanie pomocou dotyku ruky, vydal sa hľadať pravdu a spojenie s vesmírnou energiou úspešne nadviazal vďaka meditácii v Tibete. Neskôr sa vrátil do Japonska, kde začal liečiť pomocou reiki.

Ako reiki pôsobí?
Ten kto chce pomocou reiki liečiť, musí prejsť istou inicializáciou. Liečiť pomocou reiki smú len vyškolení terapeuti, ktorý prikladajú ruky k telu pacienta, či už na miesto problému, alebo na určitú telesnú zónu. Cez tento dotyk sa k pacientovi dostáva vesmírna energia, ktorá si hľadá jeho telom cestu a lieči problémy. Výhodou tejto terapie je to, že pacientovi neškodí, môže jedine pomôcť. Liečia sa  ňou všetky choroby a zdravotné problémy, pomáha posilňovať organizmu pred i po operáciách a nie je závislá od vašej viery.

Štúdium
Človek, ktorý chce liečiť druhých alebo seba za pomoci reiky, musí absolvovať prvý stupeň reiki – akési základné školenie v tomto liečení. Pod vedením majstra otvorí svoje energetické centrá a napojí sa na vesmírnu energiu. Spolu existujú tri stupne reiki, pri druhom z nich sa pracuje s energiou na diaľku, pri treťom sa zo žiaka postupne stáva majster. Vyžaduje si to však veľký osobnostný rast a hlboké štúdium.

Buďme lepší
Ako aplikovať reiki do svojho života bez toho, aby ste sa nechávali hlboko zasväcovať? Na prvý ohľad je to jednoduché. Dodržiavajte jednoduché zásady, týkajúce sa správania voči seba i svojmu okoliu. Všetko živé okolo nás si zaslúži úctu a dôstojné správanie. Zároveň by sme sa mali správať šetrne aj sami k sebe, netrápiť sa zbytočne tým, čo sa stalo, alebo ešte len udeje, nemali by sme sebe i ostaným zbytočne vytvárať stres a napätie a nemali by sme nikdy zabúdať na lásku k sebe i všetkému živému naokolo.

  • 30 minút  -  15 €
  • 60 minút  -  28,50 € 

Naposledy zmenené nedeľa, 02 február 2014 15:08

Viac z tejto kategórie:

Top